Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

09 2023  •  Internetconsultatie voor nieuwe box 3-heffing


Het demissionaire kabinet heeft een internetconsultatie gestart met betrekking tot de Wet werkelijk rendement box 3. Onder het nieuwe stelsel is het werkelijk rendement belast. Het werkelijk rendement omvat het directe rendement en indirecte rendement. Voorbeelden van direct rendement zijn rente, huur en dividend met aftrek van kosten. Indirect rendement bestaat uit de positieve of negatieve waardeontwikkeling van bijvoorbeeld aandelen of vastgoed. In principe is sprake van het jaarlijks belasten van de waardeontwikkeling (vermogensaanwasbelasting). Als sprake is van een verlies, zijn de verliezen te verrekenen worden met box 3-inkomen uit andere jaren. Maar er zal sprake zijn van een verliesdrempel.

Vermogenswinstbelasting en heffingvrij inkomen Voor een aantal vermogensbestanddelen is het uitgangspunt om de waardeontwikkeling bij realisatie te belasten (vermogenswinstbelasting). Dit uitgangspunt zal spelen bij onroerende zaken en bepaalde categorieën aandelen in familiebedrijven en start- en scale-ups. Ook bij een vermogenswinstbelasting vindt belastingheffing plaats over directe inkomsten, zoals huur. De werkelijke kosten zijn aftrekbaar. Daarnaast is een van de voorstellen om voor een eerste (vakantie)woning in box 3 die men zelf gebruikt, een forfait te gebruiken. Dit forfait is een vast percentage van de WOZ-waarde. Tot slot vervangt in het voorstel een heffingvrij inkomen het heffingvrije vermogen.

Bron: MvF 08-09-2023.

Hoge Raad: KLM moest piloten wijzen op verdragswijziging

Een grote professionele werkgever met veel buitenlandse werknemers moet zijn werknemers inlichten over de gevolgen van relevante verdragswijzigingen.

lees meer
Vage raamovereenkomst maakt geen afnemer

Wil een partij kwalificeren als afnemer voor btw-doeleinden, dan moet zij een duidelijke overeenkomst van opdracht zijn aangegaan.

lees meer
Boete voor wijzigen tenaamstelling met adressticker

Trekt een ondernemer ten onrechte btw af doordat hij de tenaamstelling van een factuur heeft gewijzigd door er een adressticker op te plakken? Dan riskeert hij een hoge vergrijpboete!

lees meer
Maar 1x MRB naheffen voor schendingen handelaarsregeling

Constateert de Belastingdienst dat op één dag met betrekking tot verschillende auto’s niet is voldaan aan de voorwaarden van de handelaarskentekenregeling? Dan nog mag de fiscus maar één keer motorrijtuigenbelasting naheffen.

lees meer
archief