Bezig met laden.
Een moment aub.

Diensten
MKB financieel

Het mkb is onze doelgroep. Van zzp’ers tot mkb-ondernemingen met 50 personeelsleden. Ontzorgen. Duidelijkheid geven. Over geldzaken, wetten en regels. Dat is wat wij doen. In de hele ondernemerscyclus, van begin tot eind. Zodat jij kunt doen wat je graag wilt doen: ondernemen.

Jaarrekening en aangifte als startpunt
De jaarrekening en belastingaangiften zijn verplicht voor ondernemingen. Dat zijn onze basiswerkzaamheden. Daar zijn wij goed in. De jaarrekening kun je zien als de financiële geschiedschrijving van je bedrijf. Daar kun je van leren.

Maar nog belangrijker is hoe je financiële situatie er op dit moment uit ziet en hoe die er straks uit gaat zien. Zo kun je anticiperen op toekomstige situaties en je financiële situatie gezond houden.

Starten
Wil je starten als ondernemer? Een koers uitzetten? Wij toetsen je ondernemingsplan, maken financiële prognoses en denken met je mee. We adviseren je over de rechtsvorm die het beste bij jouw situatie past, inventariseren de financieringsbehoefte en vragen die aan bij de bank. En we zijn kritisch en eerlijk. Als het plan niet goed is, zeggen we dat. Het is belangrijk om goed naar jezelf te kijken. Zie je behalve de kansen ook de gevaren? Als zaken anders lopen dan je gedacht had, heb je dan een plan B? En kun je knopen doorhakken? De kans van slagen hangt voor een groot deel af van een goede voorbereiding. Wij helpen je daar graag bij.

Overnemen
Een bedrijf overnemen kan voordelen hebben. Je maakt gebruik van een bestaand klantenbestand. Je profiteert van de naamsbekendheid. Je hebt duidelijker in beeld wat de inkomsten en kosten zijn. Veel zaken kun je al goed ingeschatten. Maar de drempel om een bedrijf over te nemen is hoger. Er zal een prijs betaald moeten worden. Meestal is daar externe financiering voor nodig. Je neemt niet alleen bestaande rechten maar ook plichten over, zoals die gelden voor bijvoorbeeld het personeel. Wij hebben al vaak mensen begeleid bij een bedrijfsovername en hebben ruime ervaring met de waardebepalingen van bedrijven.

Groeien
Groeien vraagt om nieuwe inzichten. Je kunt niet meer alles zelf doen. Je moet personeel aannemen, risico’s beperken. Misschien moet je ook wel van rechtsvorm veranderen. Soms moet er een bv-structuur opgezet worden. Er komt meer op je af, maar je wilt wel grip houden en weten wat er gebeurt. Dan heb je heldere informatie en structuur nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Coachen en adviseren van ondernemingen in de groei, dat is onze expertise.

Verkopen
Wanneer kan je stoppen met werken? Na jaren hard werken komt verkoop van de onderneming in beeld. Hoe ga je dat doen? Alles in een keer verkopen of in delen? De onderneming moet hoe dan ook verkoopklaar gemaakt worden. Met de juiste ondernemingsstructuur. Een goede planning is dan essentieel, want je wilt niet te veel belasting betalen. Wij maken een financiële planning, zodat duidelijk is wat de verkoop van het bedrijf betekent voor het inkomen. Dat geeft houvast. Wij hebben al veel ondernemers begeleid bij de verkoop van hun onderneming.

"Een koers uitzetten? Wij toetsen je ondernemingsplan"