Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws
Niet uit het buitenland opgekomen winstbestanddelen Gegevens over vermeende te hoge fees zijn altijd beschikbaar geweest in de gevoerde administratie van de vennootschap. Er is daarom geen sprake van in ... lees meer
Fiscale toets premiebetaling door rechter toegestaan De Hoge Raad is het met Hof Amsterdam eens dat een betaalde lijfrentepremie niet aftrekbaar is als de polishouder het betaalde bedrag leent van zijn eig... lees meer
Hoog btw-tarief op entree voor optreden dj’s De exploitant van een uitgaansgelegenheid heeft volgens Rechtbank Gelderland niet aannemelijk gemaakt dat op entreegelden voor optredens van dj’s het... lees meer
Fiscale eenheid btw kan ook beboet worden Een fiscale eenheid omzetbelasting is belastingplichtige in de zin van de Wet OB. Dat betekent volgens de Hoge Raad ook dat een fiscale eenheid een ver... lees meer
Biologisch, maar niet-juridisch kind erft als derde Rechtbank Gelderland oordeelt dat een erfgenaam juridisch het kind van de erflater moet zijn, wil hij de vrijstelling en het tarief voor kinderen in de ... lees meer
Concept-subsidieregeling STAP-budget Minister Koolmees de concept-subsidieregeling STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. Het STAP-budget moet vanaf 2022 de fiscale aftrek van scholingsuitgaven ver... lees meer
Registratie nieuwe éénloketsysteem btw gestart Vanaf 1 juli geldt de nieuwe EU-regeling btw e-commerce. Registratie voor het nieuwe éénloketsysteem, de One Stop Shop (OSS)-regeling, is nu mogelijk.

Nederlandse ond... lees meer

Inschrijving Handelsregister verplicht Vereiste voor een beroep op de Tozo-regeling is dat een zelfstandige staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ontbreekt die... lees meer
Bij afkoop PEB: claim verevenen! Wil een echtgenoot vanwege een te verwachte echtscheiding een pensioen in eigen beheer afkopen? Maar wil de andere echtgenoot dit pensioen verevenen? Dan... lees meer
Ernstig beschadigde auto eerst herstellen, dan BPM berekenen Wacht een vanuit het buitenland overgebrachte auto nog op een keuring vanwege essentiële gebreken? Dan dient men de BPM te berekenen nadat deze gebreken zij... lees meer
Hersenschudding is geldig excuus voor te laat bezwaar In geval van overmacht is een beroep tegen de afwijzing van een te laat bezwaarschrift in principe toch ontvankelijk. Een situatie van overmacht doet zic... lees meer
Vast minimum gebruikelijk loon is absoluut bedrag De fiscus hoeft bij het bepalen van het gebruikelijk loon het normbedrag in principe niet naar tijdsgelang toe te passen. Zelfs als de dga maar een paa... lees meer
Rittenregistratie moet werkelijk gereden kilometers tonen Als een werknemer een rittenregistratie overlegt, dient deze inzicht te geven in de werkelijk gereden kilometers. Geeft hij standaardkilometers op, dan... lees meer
Duidelijkheid over startersvrijstelling en 2%-tarief OVB De Belastingdienst heeft een vragen en antwoorden document samengesteld waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de startersvrijstelling en 2%-tarief in ... lees meer
Ondanks foutje in loonaangifte toch recht op NOW-2 Een werkgever die een foutje maakt in de aangifte loonheffingen heeft volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant toch recht op de subsidie op grond van de ... lees meer
Onredelijke inspecteur moet flink betalen Als de inspecteur in verre mate onredelijk heeft gehandeld, heeft de procederende belastingplichtige recht op integrale vergoeding van de proceskosten.

Een man... lees meer

Verschil afgedragen btw en balanspost leidt tot naheffing De inspecteur kan de ingediende aangiften omzetbelasting vergelijken met de verschuldigde omzetbelasting op de balans per 31 december van een jaar. Als... lees meer
Omzetten onderneming en het LKV Het omzetten van een eenmanszaak in vennootschap onder firma is aanleiding om geen tegemoetkoming loonkostenvoordeel oudere werknemer te verlenen. Er ... lees meer
Fiscus vergeet aangifte te blokkeren: kenbare fout Blijkt uit een boekenonderzoek dat een ingediende aangifte inkomstenbelasting niet correct is? Maar verzuimt een belastingmedewerker deze aangifte te ... lees meer
Aan ex-partner betaalde schommelende bedragen aftrekbaar Voor duurzaam gescheiden partners blijft een juridisch afdwingbare zorgverplichting bestaan. Daarom zijn de door de rechter in een voorlopige voorziening gen... lees meer