Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws
Lening om dga te onderhouden is verkapt dividend Neemt een dga jarenlang geld op van zijn rekening-courant bij zijn bv om zijn uitgaven van levensonderhoud en belastingschulden te betalen? En heeft hij... lees meer
Nieuwe auto kan wel wat transportschade hebben Een auto met een beetje transportschade kan voor de BPM-heffing nog steeds kwalificeren als een nieuwe auto. Het gaat erom dat de kilometerstand laag gen... lees meer
Fiscus moet schuldregeling studerende schuldenaar accepteren In twee afzonderlijke zaken hebben twee verschillende rechtbanken een verzoek om een dwangakkoord toegestaan. Zowel de gemeente als de Belastingdienst moe... lees meer
Tegenbewijsregeling box-3 spaarders onderzocht De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Vijlbrief om te onderzoeken of een zogeheten tegenbewijsregeling soelaas biedt voo... lees meer
Btw-vrijgestelde managementdiensten voor artsenmaatschap Zijn de managementactiviteiten van een maatschap van medisch specialisten bijkomend of alleen kunstmatig te splitsen van de medische diensten? Als de ... lees meer
Inspecteur moest bekend zijn met huwelijksgemeenschap Als een in gemeenschap van goederen gehuwde dga via een verkoop een voordeel uit terbeschikkingstelling behaalt, krijgt de echtgenoot van de dga fiscaal gez... lees meer
Ingangsdatum twaalfjaarstermijn bij schenking is EU-proof De navorderingstermijn bedraagt twaalf jaar als het gaat om een bestanddeel van het belastbar bedrag dat is opgekomen of wordt gehouden in het buitenland. In ... lees meer
SEPP wordt gewijzigd De subsidieregeling voor elektrische personen auto’s particulieren(SEPP), die sinds 1 juli 2020 kon worden aangevraagd, wordt binnenkort gewijzigd. Par... lees meer
Proefrit zonder kentekenbewijs: boete voor autohandelaar Voor autohandelaren die gebruik maken van de handelaarsregeling is het belangrijk om bij een proefrit hun klant het juiste kentekenbewijs mee te geven. Als... lees meer
Gemachtigde moet verklaring van erfrecht overleggen Het komt in de praktijk voor dat de erfgenamen van een belastingplichtige na zijn overlijden in beroep gaan tegen een aan hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting. In ... lees meer
Voorwaarden en wijzigingen NOW 3 Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 september een brief met wijzigingen en precieze randvoorwaarden van de NOW 3 naar de ... lees meer
Meer tijd voor aflossing belastingschuld door corona Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te los... lees meer
Eigen geld in woning niet te vervangen met nieuwe lening Een lening moet verband houden met de aankoop, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning, wil de bijbehorende rente kwalificeren als eigenwoningrente. Als... lees meer
Verplichte werknemersverzekering minderheidsaandeelhouders Dga’s die bij een vennootschap werken vanwege hun persoonlijke kwaliteiten, visie en ideeën zijn binnen de onderneming van de vennootschap feitelijk onm... lees meer
Aangaan VOF om boekverlies pand te krijgen is geen misbruik Rechtbank Noord-Nederland vindt dat geen sprake is van misbruik bij het aangaan van een VOF tussen een dga en haar bv. Vijf maanden na het aangaan van... lees meer
Voormalig vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor btw firma De Hoge Raad oordeelt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om ook voormalige firmanten hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor belastingschulden ont... lees meer
6% OVB voor tot hotel verbouwde woning Over de verkrijging van een bouwwerk dat oorspronkelijk een woonbestemming heeft, is in beginsel het lage tarief overdrachtsbelasting van toepassing. Het... lees meer
Ontbreken aandeelhoudersrelatie maakt lening zakelijk Verstrekken toekomstige aandeelhouders geldleningen aan een vennootschap? En ontstaat daardoor niet de situatie dat de toekomstige aandeelhouders min of ... lees meer
Herinvesteringsvoornemen moet wel reëel zijn Soms is een beroep op de herinvesteringsreserve ook mogelijk als de gehele opbrengst van de verkochte bedrijfsmiddelen gebruikt is om schulden af te los... lees meer
Tijdelijke verhuur tuinhuis belast in box 1 Ook de tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning of een aanhorigheid bij de eigen woning is belast in box 1. Hiervoor geldt hetzelfde als... lees meer