Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws
Toch dubbele bijtelling na overname auto Neemt een werknemer de auto van de zaak over van zijn overleden echtgenoot en collega? Hoe tragisch dat ook is, dat neemt niet weg dat in zo’n situatie dub... lees meer
Vrijstelling OVB vervalt door onzakelijke route Soms vindt een overdracht van vastgoed plaats op een manier die dient om overdrachtsbelasting te besparen. In dat geval blijft de vrijstelling bij fus... lees meer
Standpunt kan ondanks compromis pleitbaar zijn De aangifte van een belastingplichtige is gebaseerd op een standpunt, waarvan bekend is dat de inspecteur het er niet mee eens is. In dat geval is gee... lees meer
Nieuwe bedrijfsformule, toename verlies: staking Als een ondernemer een nieuwe bedrijfsformule gaat hanteren maar rond die tijd steeds meer verliezen gaat lijden, kan de Belastingdienst de conclusie tre... lees meer
Winstuitdeling door schending voorwaarden VSO over r-c Een dga weet door een vaststellingsovereenkomst te sluiten te voorkomen dat het oplopen van zijn rekening-courantschuld telt als een verkapte winstuitdeling. Hij... lees meer
Arrest Hoge Raad nog niet verwerkt in VA IB 2022 De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat de box 3-heffing in 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. De Bel... lees meer
Juridische kwalificatie ondernemer leidt tot startersaftrek Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een fiscale ondernemer die in de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer was, in aanmerking komt voor startersaftrek. Dat... lees meer
Nieuw besluit Fiscale tegemoetkomingen coronacrisis Dit besluit betreft een actualisatie van het besluit van 24 september 2021. In dit besluit is een nieuwe aanvullende regeling voor uitstel van betaling van... lees meer
Uitdeling voor dga wegens bevoordeling kinderen door bv In beginsel geldt dat een door een deskundige gemaakt taxatierapport kan dienen voor het vaststellen van een zakelijke verkoopprijs. Staan in het rapport onj... lees meer
HR: geen vermogensmix maar werkelijk rendement De belastingrechter moet over de jaren 2017 en 2018 rechtsherstel bieden door het werkelijk rendement van box 3 in de heffing te betrekken. Dit blijkt uit... lees meer
Verschillende periodes, verschillende straffen mogelijk Men mag niet voor hetzelfde feit zowel met een vergrijpboete als een taakstraf worden bestraft. Maar iemand kan wel beide straffen krijgen voor een zel... lees meer
Doorbetaaldloonregeling obstakel voor gebruikelijk loon De inspecteur mag niet het gebruikelijk loon van een dga per lichaam in een concern berekenen, als de doorbetaaldloonregeling van toepassing is.

Een man... lees meer

Steunpakket wederom uitgebreid Daar ondernemers door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans hadden om hun bedrijfsvoering tijdig aan te pas... lees meer
Een goede rittenregistratie is beter dan twee slechte Wie wil voorkomen dat de bijtelling wegens privégebruik van een auto van de zaak plaatsvindt, is gebaat bij een sluitende rittenregistratie. Dat werkt in ... lees meer
Pas aftrek na bewijs van btw-plicht leverancier Staat de btw-plicht van een leverancier ter discussie? Dan moet zijn afnemer die btw-plicht aannemelijk maken als hij de voorbelasting wil aftrekken.

Een Tsj... lees meer

‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ Dat is de titel van het coalitieakkoord dat woensdagmiddag 15 december 2021 is gepresenteerd.

De coalitie wil klimaatverandering tegengaan, de ... lees meer

Steunpakket verlengd tot eind maart 2022 De coronasteunmaatregelen voor ondernemers worden tot eind maart 2022 verlengd. Naast de loonsteun NOW en de TVL komt er ook gerichte steun voor zelfstandigen en ... lees meer
Zetelverplaatsing zonder misbruik houdt dividend onbelast Soms levert de zetelverplaatsing van een bv naar het buitenland een belastingvoordeel op. Dit is een aanwijzing dat sprake is van misbruik, maar de bv ... lees meer
Driejaarstermijn premiekorting start bij toepassing Sommige werkgevers mochten in het verleden gedurende drie jaar de premiekorting voor oudere werknemers toepassen. Deze driejaarstermijn begon te lopen op ... lees meer
Stelselwijziging PEB voorkomt verliesverdamping Het blijkt dat bv’s die een pensioen in eigen beheer hadden, verliesverdamping konden voorkomen door over te schakelen naar het omslagstelsel.

Een bv ... lees meer