Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws
Vernietiging aanslag erfbelasting vanwege talmende fiscus

Hof Den Haag ziet in een onverklaarde vertraging in het opleggen van een navorderingsaanslag erfbelasting reden om deze hele aanslag te vernietigen.

lees meer
Geen avas bij onjuiste opgaaf ICP door adviseur

Het indienen van een onjuiste opgaaf ICP kan leiden tot een verzuimboete. Een vergissing van de adviseur betekent niet dat de ondernemer niets te verwijten valt.

lees meer
Zonder beschikking geen belastingkorting voor ab-verlies

Voordat men een verlies uit aanmerkelijk belang kan laten omzetten in een belastingkorting, moet de Belastingdienst dit verlies vaststellen in een beschikking.

lees meer
WGA-uitkering is inkomen uit tegenwoordige arbeid

De Belastingdienst voert in het Handboek Loonheffingen begunstigend beleid als een werkgever een WGA-uitkering doorbetaalt. Het gelijkheidsbeginsel zorgt ervoor dat dit beleid ook geldt voor WGA-uitkeringen van het UWV.

lees meer
Vergrijpboete voor niet aanleveren administratie

Het aanvaarden van de kans dat te weinig belasting wordt geheven kan leiden tot een vergrijpboete. Door het aanleveren van een onvolledige administratie is deze kans volgens de rechter bewust aanvaard.

lees meer
Verzoek om ambtshalve aanpassing aangifte vormt nieuw feit

Wie de Belastingdienst vraagt om zijn aangifte te herzien, kan daarmee ook ervoor zorgen dat de fiscus over een nieuw feit beschikt. Dat opent de weg naar een navorderingsaanslag.

lees meer
Handelsrente over ROW-vordering behoort ook tot ROW

De vergoeding van handelsrente over een vordering, die valt in het vermogen voor het resultaat uit overige werkzaamheden, is zelf ook deel van dat resultaat.

lees meer
Jarenlange voorbereiding maakt nog geen IB-onderneming

Wie jarenlang bezig is met het realiseren van een website zonder verschillende adverteerders te werven of omzet te behalen, is waarschijnlijk geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

lees meer
Normaal btw-tarief voor lang parkeren-arrangement

Het langer mogen parkeren bij een hotel is een dienst die niet opgaat in het aanbieden van verblijf in dat hotel. Daarom geldt het normale btw-tarief voor dit parkeren.

lees meer
Niet uitvoeren herinvesteringsplannen: overtollig geld

Als een ondernemer een dalende omzet heeft en zijn herinvesteringsplannen niet uitvoert, hoeft hij vaak niet zo veel liquide middelen aan te houden. De fiscus kan dan overtollige liquide middelen als box 3-vermogen zien.

lees meer
Schenking door SPF is schenking door insteller SPF

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een SPF voor fiscale doeleinden transparant is. Dat betekent dat de door de SPF gedane schenking aan de zoon van de insteller van de SPF geacht wordt te zijn gedaan door de insteller.

lees meer
Huuropbrengsten in privé van perceel van bv zijn onttrekkingen

Sluit een dga een huurovereenkomst op eigen naam terwijl het verhuurde perceel eigendom is van zijn bv? Dan is sprake van een verkapte winstuitdeling.

lees meer
Cashbonus in ruil voor toegekende werknemersopties aftrekbaar

Een bv verstrekt in 2013 en 2014 aan vijf werknemers voorwaardelijke werknemersopties. In 2015 accepteren de werknemers het aanbod van de werkgever om de opties in te ruilen voor een cashbonus. Die bonus betaalt de werkgever in de jaren 2016 tot en met 2018 uit. Hof Den Bosch oordeelt dat de bv in 2015 een voorziening kan vormen voor de te betalen bonus.

lees meer
Wijziging inbrengwaarde pand moet goed gemotiveerd zijn

Eindigt een dga zijn terbeschikkingstelling van een onroerende zaak aan zijn bv? En wil hij de inbrengwaarde van de onroerende zaak aanpassen? Dan moet hij een goed gespecificeerd taxatierapport overleggen.

lees meer
Geen informatiebeschikking, toch vooraftrek onderbouwen

Ook al heeft de Belastingdienst geen informatiebeschikking afgegeven, dan nog moet de btw-ondernemer zijn recht op voorbelasting aannemelijk maken.

lees meer
De 183-dagenregeling geldt pas na emigratie naar VS

Als een Nederlander emigreert naar de Verenigde Staten van Amerika, kan hij geen beroep doen op de 183-dagenregeling met betrekking tot loon dat hij als inwoner van Nederland heeft genoten.

lees meer
Urenregistratie moet meer dan 1 dagelijkse activiteit melden

Een urenregistratie die voor elke dag maar één globaal omschreven activiteit meldt, is niet geschikt om te bewijzen dat de ondernemer aan het urencriterium heeft voldaan.

lees meer
Bezorging op verkeerd adres: geen rechtsgeldige uitnodiging

Als een uitnodiging voor de zitting bij de belastingrechter op een verkeerd adres is bezorgd, heeft deze uitnodiging niet rechtsgeldig plaatsgevonden.

lees meer
Stuk over transactie van ondernemer mag niet geheim blijven

Legt de Belastingdienst in verband met een transactie een ondernemer een naheffingsaanslag omzetbelasting op? Dan moet de ondernemer processtukken die reppen over deze transactie kunnen inzien.

lees meer
Verlies op participatie in genomineerde film is aftrekbaar

Van een film die is geselecteerd als openingsfilm van een festival en verschillende nominaties heeft ontvangen, mag men verwachten dat deze succesvol zal zijn. Als dit succes uitblijft, mogen de participanten daarom in beginsel een verlies aftrekken.

lees meer