Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws
Terugwerkende kracht sectorindeling voor werkgever Het beleid om een wijziging in de sectorindeling tot maximaal vijf jaar terugwerkende kracht te geven is zelf met terugwerkende kracht ingetrokken. Dit... lees meer
Geen aftrek voor volledig betaalde hypotheekrente Voor de aftrek van rente vanwege een eigenwoningschuld in de situatie dat geen sprake meer is van fiscaal partnerschap, is de eigendomsverhouding van de ... lees meer
Hoge Raad verduidelijkt nemo-teneturbeginsel In een overweging ten overvloede heeft de Hoge Raad de rol van het nemo-teneturbeginsel bij de suppletieplicht voor de omzetbelasting toegelicht. Verkrijgt de ... lees meer
Prinsjesdag 2021 – pakket Belastingplan 2022 Het Belastingpakket 2022 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: Belastingplan 2022, Overige fiscale maatregelen 2022, Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit... lees meer
Verslag evaluatie pilot webmodule naar Kamer Het doel van de pilot was en is om zicht te krijgen op de werking van de webmodule en wat deze voor opdrachtgevers in de dagelijkse praktijk kan betekenen. Bij... lees meer
Fiscus kan later kwalificatie bron van inkomen betwisten Het kan gebeuren dat de Belastingdienst gedurende een bepaalde tijd niet onderzoekt of een activiteit wel een bron van inkomen is. Dat betekent niet dat... lees meer
Bewijs contante gift met meer dan alleen bankafschrift Donateurs die tot en met 2020 contante giften hebben gedaan en deze willen aftrekken, moeten deze giften aannemelijk maken met schriftelijke stukken. Zij... lees meer
Na overname auto overleden partner geen dubbele bijtelling Twee werknemers van hetzelfde bedrijf zijn met elkaar gehuwd en beiden hebben een auto van de zaak. Nadat een van de werknemers is overleden, neemt de ... lees meer
Alle verzwegen voorraad als winst bestempelen is onredelijk Ook als sprake is van omkering van de bewijslast, moet de Belastingdienst een redelijke schatting van de winst maken. Daarbij kan een winstcorrectie op ... lees meer
Lijfrentepremiebetaling kan via werkgever lopen De omstandigheid dat het betalen van een premie via de werkgever loopt, sluit niet uit dat sprake is van een lijfrente voor de toepassing van belastingverdragen.

Een sti... lees meer

Zieke dga krijgt toch nog gebruikelijk loon Volgens Rechtbank Gelderland is het feit dat de dga van een bv een deel van het jaar ziek is op zich geen reden om zijn (fiscaal) loon direct te verlagen.

De ond... lees meer

Verlies niet navorderen zonder verliesherzieningsbeschikking De inspecteur die een natuurlijk persoon een navorderingsaanslag wil opleggen vanwege een ten onrechte verrekend verlies moet eerst een herzieningsbeschikking ops... lees meer
Vestigingsadressen ondernemers blijven openbaar Volgens staatssecretaris Keijzer is het in algemene zin afschermen van adressen (privé of anderszins) van zelfstandigen en ondernemers in het Handelsregister een... lees meer
Dga krijgt pand tegen lage prijs: diverse fiscale gevolgen Soms verkoopt een bv een onroerende zaak bewust tegen een te lage prijs aan haar dga. Als de partijen niet de juiste fiscale gevolgen van deze transactie opg... lees meer
Dga’s niet in dienstbetrekking werkzaam bij werk-bv Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de dga’s en de werkmaatschappij niet aan... lees meer
Belastingdienst mag ook weer niet te kritisch zijn Een inspecteur mag best kritisch zijn, maar voor het opleggen van een informatiebeschikking mag hij niet volstaan met de stelling dat hij de belastingplichtige nie... lees meer
Steunmaatregelen worden per 1 oktober ingetrokken Het kabinet heeft bekend gemaakt per 1 oktober 2021 te stoppen met de generieke coronasteunmaatregelen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TON... lees meer
IB-ondernemerschap vergt meer dan verschijningsplicht Nadat een ondernemer zijn bedrijf heeft verkocht en alleen nog maar op afroep hoeft te komen, zal hij waarschijnlijk geen IB-ondernemer meer zijn.

Een man... lees meer

Per 1 september nieuw aanvraagportaal WBSO Vanaf 1 september 2021 is een Aanvraag Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) alleen nog mogelijk via het nieuwe aanvraagportaal. Het... lees meer
Afzien van rente over rekening-courant: verkapte winstuitdeling Komt een dga eenmaal met zijn bv overeen dat hij rente over de rekening-courant vergoedt, dan moet hij deze ook betalen. Anders is fiscaal gezien sprake van... lees meer