Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

03 2023  •  Huuropbrengsten in privé van perceel van bv zijn onttrekkingen


Een dga heeft met een derde een huurovereenkomst gesloten voor verhuur van een perceel grond voor € 45.000 per jaar. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. Het perceel is eigendom van de bv van de dga. De Belastingdienst stelt dat hierdoor een verkapte winstuitdeling heeft plaatsgevonden. Ook corrigeert de Belastingdienst het loon van de dga. De Belastingdienst is van mening dat de gebruikelijkloonregeling van toepassing is. Bij Rechtbank Noord-Holland is in geschil of de in privé genoten huuropbrengsten verkapte winstuitdelingen zijn. Ook is in geschil of de gebruikelijkloonregeling van toepassing is.
De dga stelt dat de ontvangen huuropbrengsten in de rekening-courantverhouding met zijn bv zijn verwerkt. Daarom is geen sprake van een vermogensverschuiving. De reden om de huurovereenkomst in privé aan te gaan is dat de bv onder bijzonder beheer staat van de bank. De rechtbank oordeelt dat sprake is van verkapte winstuitdelingen door de bv aan de dga. De huuropbrengsten komen toe aan de bv als eigenaar van het perceel. Voor zover de dga de huuropbrengsten niet heeft doorgestort naar de bv is sprake van een verarming van de vennootschap en verrijking van de dga. De huuropbrengsten zijn (onterecht) als stortingen in de rekening-courantverhouding ten gunste van de dga verwerkt. Dit betekent dat de huuropbrengsten niet zijn verantwoord bij de bv. Daardoor is de bv verarmd en de dga verrijkt.
De dga is van mening dat hij zich van de onttrekking niet bewust is geweest. De boekhouder heeft de huuropbrengsten verkeerd verwerkt. De rechtbank oordeelt dat het op de weg van de dga had gelegen om zijn boekhouder in te lichten over de constructie om de huuropbrengsten in privé te genieten en de verwerking daarvan in de rekening-courant. Het administratiekantoor kon dit niet weten, waardoor het administratiekantoor de huuropbrengsten niet in de jaarrekeningen en aangiften heeft opgenomen. De rechtbank is van oordeel dat aan het bewustzijnsvereiste is voldaan.
Ook is de gebruikelijkloonregeling van toepassing. De verliessituatie van de bv is niet structureel, zodat de gebruikelijkloonregeling van toepassing moet zijn. Bovendien is, als wel rekening zou zijn gehouden met huuropbrengsten van het perceel, de bv niet verliesgevend. De correcties van het loon van de dga door de Belastingdienst zijn terecht. De rechtbank vermindert nog wel de vergrijpboeten vanwege de lengte van de procedure.

Bron: Rb. Noord-Holland 09-12-2022 (gepubl. 28-02-2023)

Lager fictief loon door beperkte inzetbaarheid niet onderbouwd

Het is aannemelijk dat de dga betrokken was bij een mishandeling, maar hij kan niet onderbouwen dat hij hierdoor minder kon werken.

lees meer
Jarenlange advisering van verbonden bv’s is een onderneming

Het maakt niet uit dat opdrachtgevers aan elkaar verbonden zijn en op hetzelfde adres gevestigd zijn, als er sprake is van verschillende activiteiten en ook de verrichte werkzaamheden verschillen.

lees meer
Geen partnertarief voor erfgename die vaak op ander adres woonde

Een erfgename stond slechts een keer op hetzelfde adres als haar partner ingeschreven, en dit was meer dan zes maanden voor het overlijden. Zij doet tevergeefs een beroep op de goedkeuring voor ongehuwde ex-partners.

lees meer
Verwijderbare zonnepanelen zijn onderdeel van het gebouw

Alle aspecten van de installatie zijn van belang voor de vraag of op zonnepanelen afzonderlijk kan worden afgeschreven. De zonnepanelen maken de panden beter geschikt voor bewoning en zijn dus ook geen ‘werktuig’.

lees meer
archief