Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

02 2023  •  Geen informatiebeschikking, toch vooraftrek onderbouwen

Een bv houdt zich bezig met de advisering in en de ontwikkeling van instructies en het geven van trainingen op het gebied van safety en security in het algemeen. Bij trainingen pleegt zij van tijd tot tijd acteurs in te zetten. Zowel de bv als haar bestuurder zijn niet ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Naar aanleiding van een boekenonderzoek constateert de Belastingdienst dat de bv de voorbelasting en haar belaste, vrijgestelde en buitenlandse omzet niet correct in de btw-aangiften heeft vermeld. Daardoor heeft de bv over het tijdvak 2013 te veel omzetbelasting teruggevorderd. De inspecteur legt de bv een naheffingsaanslag op. Nadat de bv in bezwaar is gegaan, gaat het om een bedrag van € 18.667. De bv begint een beroepsprocedure voor Rechtbank Noord-Holland om het bedrag van de naheffingsaanslag verder te verlagen.


De bv overlegt een kolommenbalans en een pro rataberekening, maar geen facturen. De bv stelt dat zij wel facturen heeft, maar dat de fiscus bij de controle daar niet om heeft gevraagd. Sterker nog, aangezien de inspecteur de bv geen informatiebeschikking opgelegd, mag hij van de bv geen bewijsstukken meer vragen om het recht op het recht op vooraftrek te onderbouwen. De rechtbank verwerpt dit standpunt van de bv. De informatiebeschikking dient om vast te stellen dat iemand niet heeft voldaan aan bepaalde informatieverplichtingen. Daardoor kan omkering van de bewijslast aan de orde zijn. Maar voor wat betreft het recht op btw-aftrek ligt de bewijslast überhaupt bij de btw-ondernemer. Hoewel de bv haar voorgestelde btw-aftrek onvoldoende onderbouwt, verklaart de rechtbank haar beroepschrift wel gegrond. Maar dat komt dankzij de inspecteur die een verlaging van de naheffingsaanslag naar € 17.300 bepleit.

Bron: Rechtbank Noord-Holland 14-12-2022 (gepubl. 21-02-2023)

Voor de verhuurvrijstelling is het gebruik niet van belang

Om te bepalen of er sprake is van passieve verhuur, moet alleen worden gekeken naar de prestatie die de verhuurder zelf verricht. Hoe de huurder het onroerend goed gebruikt, maakt niet uit.

lees meer
Lager fictief loon door beperkte inzetbaarheid niet onderbouwd

Het is aannemelijk dat de dga betrokken was bij een mishandeling, maar hij kan niet onderbouwen dat hij hierdoor minder kon werken.

lees meer
Jarenlange advisering van verbonden bv’s is een onderneming

Het maakt niet uit dat opdrachtgevers aan elkaar verbonden zijn en op hetzelfde adres gevestigd zijn, als er sprake is van verschillende activiteiten en ook de verrichte werkzaamheden verschillen.

lees meer
Geen partnertarief voor erfgename die vaak op ander adres woonde

Een erfgename stond slechts een keer op hetzelfde adres als haar partner ingeschreven, en dit was meer dan zes maanden voor het overlijden. Zij doet tevergeefs een beroep op de goedkeuring voor ongehuwde ex-partners.

lees meer
archief