Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

02 2023  •  Geen informatiebeschikking, toch vooraftrek onderbouwen

Een bv houdt zich bezig met de advisering in en de ontwikkeling van instructies en het geven van trainingen op het gebied van safety en security in het algemeen. Bij trainingen pleegt zij van tijd tot tijd acteurs in te zetten. Zowel de bv als haar bestuurder zijn niet ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Naar aanleiding van een boekenonderzoek constateert de Belastingdienst dat de bv de voorbelasting en haar belaste, vrijgestelde en buitenlandse omzet niet correct in de btw-aangiften heeft vermeld. Daardoor heeft de bv over het tijdvak 2013 te veel omzetbelasting teruggevorderd. De inspecteur legt de bv een naheffingsaanslag op. Nadat de bv in bezwaar is gegaan, gaat het om een bedrag van € 18.667. De bv begint een beroepsprocedure voor Rechtbank Noord-Holland om het bedrag van de naheffingsaanslag verder te verlagen.


De bv overlegt een kolommenbalans en een pro rataberekening, maar geen facturen. De bv stelt dat zij wel facturen heeft, maar dat de fiscus bij de controle daar niet om heeft gevraagd. Sterker nog, aangezien de inspecteur de bv geen informatiebeschikking opgelegd, mag hij van de bv geen bewijsstukken meer vragen om het recht op het recht op vooraftrek te onderbouwen. De rechtbank verwerpt dit standpunt van de bv. De informatiebeschikking dient om vast te stellen dat iemand niet heeft voldaan aan bepaalde informatieverplichtingen. Daardoor kan omkering van de bewijslast aan de orde zijn. Maar voor wat betreft het recht op btw-aftrek ligt de bewijslast überhaupt bij de btw-ondernemer. Hoewel de bv haar voorgestelde btw-aftrek onvoldoende onderbouwt, verklaart de rechtbank haar beroepschrift wel gegrond. Maar dat komt dankzij de inspecteur die een verlaging van de naheffingsaanslag naar € 17.300 bepleit.

Bron: Rechtbank Noord-Holland 14-12-2022 (gepubl. 21-02-2023)

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de regel dat een ambtshalve verzoek tijdig is ontvangen door de Belastingdienst als het na vijf jaar na afloop van het belastingjaar is ingediend, maar binnen een week daarna is ontvangen, niet geldt. Deze regel geldt alleen voor bezwaar- en beroepschriften.

lees meer
Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Moet de verkoper van een deelneming naderhand de koper een schadevergoeding betalen vanwege concurrerend gedrag? Dan valt deze schadevergoeding niet onder de deelnemingsvrijstelling.

lees meer
Lage proceskostenvergoeding als succes is verzekerd

Laat de inspecteur vóór de zitting bij de belastingrechter al weten dat hij de bestreden aanslag zal verminderen? Dan zal de beroepsprocedure voor de gemachtigde relatief eenvoudig zijn en zal de proceskostenvergoeding lager uitvallen.

lees meer
Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Voor het bestaan van een verkapte winstuitdeling moet niet alleen sprake zijn van een bevoordeling van een dga, de partijen moeten dit ook hebben gewild.

lees meer
archief