Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

02 2023  •  De 183-dagenregeling geldt pas na emigratie naar VS


In het jaar 2018 woont en werkt een man van 1 januari tot en met 17 juni in Nederland. In die periode geniet hij een loon van € 26.118. Op 17 juni 2018 emigreert hij van Nederland naar de Verenigde Staten van Amerika (VS). In de periode van 17 juni 2018 tot en met 31 december2018 geniet hij van een Amerikaanse onderneming € 67.436 aan loon. De Nederlandse fiscus wil heffen over het loon van € 26.118. Maar de man haalt uit het belastingverdrag tussen Nederland en de VS dat Nederland geen heffingsrecht heeft. Zijn motivering is dat hij langer dan 182 dagen in de VS heeft gewerkt en gewoond. Ook beweert hij over het gehele wereldinkomen in de VS aangifte te hebben gedaan.
Rechtbank Gelderland oordeelt echter dat de 183-dagenregeling ziet op werknemers die inkomen genieten uit een land terwijl ze op dat moment inwoner van een ander land zijn. Het moment waarop een werknemer zijn aangifte inkomstenbelasting indient, is dus niet van belang. De man heeft het loon van € 26.118 genoten in een periode waarin hij inwoner van Nederland was. Hij kan daarom geen beroep doen op het verdrag. Overigens maakt de man niet aannemelijk dat de Amerikaanse fiscus belasting heeft geheven over het Nederlandse inkomen. Verder stelt hij nog dat de Belastingdienst ten onrechte de aftrek van ziektekosten heeft geweigerd. Maar hij maakt evenmin aannemelijk dat hij deze kosten vóór zijn emigratie heeft gemaakt. De rechtbank verklaart het beroepschrift van de man ongegrond.

Bron: Rb. Gelderland 14-02-2023 (gepubl. 21-02-2023)

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Wie van zijn werkgever een auto ter beschikking krijgt gesteld kan alleen onder de bijtelling privégebruik uitkomen als hij overtuigend kan aantonen minder dan 500 km privé te hebben gereden. Met een achteraf opgestelde kilometerregistratie die diverse gebreken vertoont lukt dat niet.

lees meer
Wetsvoorstel nieuwe box 3 naar Raad van State

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van Rij om de ‘Wet werkelijk rendement box 3’ voor advies naar de Raad van State te sturen.

lees meer
Voor terbeschikkingstelling zeiljachten geldt verlaagd tarief OB

Volgens de Hoge Raad is van het gelegenheid geven tot sportbeoefening voor de omzetbelasting ook sprake voor sporten op openbaar terrein. Dit moet wel gepaard gaan met het ter beschikking stellen van een accommodatie aan de sporters voor het gebruik voor de sportbeoefening.

lees meer
Geen afzien van pensioen als ander recht is prijsgegeven

Als een dga in een jaar recht heeft op een ouderdomspensioen naast een andere uitkering, mag de fiscus een tekort in de uitkering niet zomaar bestempelen als het afzien van ouderdomspensioen.

lees meer
archief