Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

02 2023  •  De 183-dagenregeling geldt pas na emigratie naar VS


In het jaar 2018 woont en werkt een man van 1 januari tot en met 17 juni in Nederland. In die periode geniet hij een loon van € 26.118. Op 17 juni 2018 emigreert hij van Nederland naar de Verenigde Staten van Amerika (VS). In de periode van 17 juni 2018 tot en met 31 december2018 geniet hij van een Amerikaanse onderneming € 67.436 aan loon. De Nederlandse fiscus wil heffen over het loon van € 26.118. Maar de man haalt uit het belastingverdrag tussen Nederland en de VS dat Nederland geen heffingsrecht heeft. Zijn motivering is dat hij langer dan 182 dagen in de VS heeft gewerkt en gewoond. Ook beweert hij over het gehele wereldinkomen in de VS aangifte te hebben gedaan.
Rechtbank Gelderland oordeelt echter dat de 183-dagenregeling ziet op werknemers die inkomen genieten uit een land terwijl ze op dat moment inwoner van een ander land zijn. Het moment waarop een werknemer zijn aangifte inkomstenbelasting indient, is dus niet van belang. De man heeft het loon van € 26.118 genoten in een periode waarin hij inwoner van Nederland was. Hij kan daarom geen beroep doen op het verdrag. Overigens maakt de man niet aannemelijk dat de Amerikaanse fiscus belasting heeft geheven over het Nederlandse inkomen. Verder stelt hij nog dat de Belastingdienst ten onrechte de aftrek van ziektekosten heeft geweigerd. Maar hij maakt evenmin aannemelijk dat hij deze kosten vóór zijn emigratie heeft gemaakt. De rechtbank verklaart het beroepschrift van de man ongegrond.

Bron: Rb. Gelderland 14-02-2023 (gepubl. 21-02-2023)

Lager fictief loon door beperkte inzetbaarheid niet onderbouwd

Het is aannemelijk dat de dga betrokken was bij een mishandeling, maar hij kan niet onderbouwen dat hij hierdoor minder kon werken.

lees meer
Jarenlange advisering van verbonden bv’s is een onderneming

Het maakt niet uit dat opdrachtgevers aan elkaar verbonden zijn en op hetzelfde adres gevestigd zijn, als er sprake is van verschillende activiteiten en ook de verrichte werkzaamheden verschillen.

lees meer
Geen partnertarief voor erfgename die vaak op ander adres woonde

Een erfgename stond slechts een keer op hetzelfde adres als haar partner ingeschreven, en dit was meer dan zes maanden voor het overlijden. Zij doet tevergeefs een beroep op de goedkeuring voor ongehuwde ex-partners.

lees meer
Verwijderbare zonnepanelen zijn onderdeel van het gebouw

Alle aspecten van de installatie zijn van belang voor de vraag of op zonnepanelen afzonderlijk kan worden afgeschreven. De zonnepanelen maken de panden beter geschikt voor bewoning en zijn dus ook geen ‘werktuig’.

lees meer
archief