Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

02 2023  •  Urenregistratie moet meer dan 1 dagelijkse activiteit melden


In het jaar 2016 heeft een man onder een bedrijfsnaam activiteiten verricht in de reclame- en advertentiebranche. Daarnaast is hij sinds 23 juni 2016 een van de drie vennoten van een VOF. Deze VOF is overigens op 31 december 2017 gestaakt. Gedurende het jaar 2016 is de man bovendien in loondienst geweest bij twee bv’s. Volgens de man voldoet hij in 2016 aan het urencriterium, zodat hij recht heeft op de zelfstandigen- en startersaftrek. De Belastingdienst betwist deze stelling. Hof Amsterdam moet hierover uitspraak doen.
De man overlegt een urenregistratie die doorloopt tot en met 31 december 2016. Maar het hof vindt dat geen overtuigend bewijsmateriaal. Het hof merkt bijvoorbeeld op dat de urenregistratie achteraf is opgesteld en getotaliseerde stelposten bevat. Bovendien is voor elke dag slechts één globaal omschreven activiteit ingevuld, zoals ‘opruiming pand’, ‘werken in de zaak’ en ‘Finance’. Daardoor is de urenregistratie in de ogen van het hof te globaal en onvoldoende gespecificeerd van aard. Daarnaast weegt het hof mee dat de man in 2016 ook in totaal 1.422 uren in loondienst voor de twee bv’s heeft gewerkt. Al met al is het niet aannemelijk dat de man in 2016 aan het urencriterium heeft voldaan. De Belastingdienst heeft daarom terecht voor het jaar 2016 geen zelfstandigen- en startersaftrek verleend.

Bron: Hof Amsterdam 31-01-2023 (gepubl. 22-02-2023)

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Wie van zijn werkgever een auto ter beschikking krijgt gesteld kan alleen onder de bijtelling privégebruik uitkomen als hij overtuigend kan aantonen minder dan 500 km privé te hebben gereden. Met een achteraf opgestelde kilometerregistratie die diverse gebreken vertoont lukt dat niet.

lees meer
Wetsvoorstel nieuwe box 3 naar Raad van State

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van Rij om de ‘Wet werkelijk rendement box 3’ voor advies naar de Raad van State te sturen.

lees meer
Voor terbeschikkingstelling zeiljachten geldt verlaagd tarief OB

Volgens de Hoge Raad is van het gelegenheid geven tot sportbeoefening voor de omzetbelasting ook sprake voor sporten op openbaar terrein. Dit moet wel gepaard gaan met het ter beschikking stellen van een accommodatie aan de sporters voor het gebruik voor de sportbeoefening.

lees meer
Geen afzien van pensioen als ander recht is prijsgegeven

Als een dga in een jaar recht heeft op een ouderdomspensioen naast een andere uitkering, mag de fiscus een tekort in de uitkering niet zomaar bestempelen als het afzien van ouderdomspensioen.

lees meer
archief