Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

02 2023  •  Urenregistratie moet meer dan 1 dagelijkse activiteit melden


In het jaar 2016 heeft een man onder een bedrijfsnaam activiteiten verricht in de reclame- en advertentiebranche. Daarnaast is hij sinds 23 juni 2016 een van de drie vennoten van een VOF. Deze VOF is overigens op 31 december 2017 gestaakt. Gedurende het jaar 2016 is de man bovendien in loondienst geweest bij twee bv’s. Volgens de man voldoet hij in 2016 aan het urencriterium, zodat hij recht heeft op de zelfstandigen- en startersaftrek. De Belastingdienst betwist deze stelling. Hof Amsterdam moet hierover uitspraak doen.
De man overlegt een urenregistratie die doorloopt tot en met 31 december 2016. Maar het hof vindt dat geen overtuigend bewijsmateriaal. Het hof merkt bijvoorbeeld op dat de urenregistratie achteraf is opgesteld en getotaliseerde stelposten bevat. Bovendien is voor elke dag slechts één globaal omschreven activiteit ingevuld, zoals ‘opruiming pand’, ‘werken in de zaak’ en ‘Finance’. Daardoor is de urenregistratie in de ogen van het hof te globaal en onvoldoende gespecificeerd van aard. Daarnaast weegt het hof mee dat de man in 2016 ook in totaal 1.422 uren in loondienst voor de twee bv’s heeft gewerkt. Al met al is het niet aannemelijk dat de man in 2016 aan het urencriterium heeft voldaan. De Belastingdienst heeft daarom terecht voor het jaar 2016 geen zelfstandigen- en startersaftrek verleend.

Bron: Hof Amsterdam 31-01-2023 (gepubl. 22-02-2023)

Voor de verhuurvrijstelling is het gebruik niet van belang

Om te bepalen of er sprake is van passieve verhuur, moet alleen worden gekeken naar de prestatie die de verhuurder zelf verricht. Hoe de huurder het onroerend goed gebruikt, maakt niet uit.

lees meer
Lager fictief loon door beperkte inzetbaarheid niet onderbouwd

Het is aannemelijk dat de dga betrokken was bij een mishandeling, maar hij kan niet onderbouwen dat hij hierdoor minder kon werken.

lees meer
Jarenlange advisering van verbonden bv’s is een onderneming

Het maakt niet uit dat opdrachtgevers aan elkaar verbonden zijn en op hetzelfde adres gevestigd zijn, als er sprake is van verschillende activiteiten en ook de verrichte werkzaamheden verschillen.

lees meer
Geen partnertarief voor erfgename die vaak op ander adres woonde

Een erfgename stond slechts een keer op hetzelfde adres als haar partner ingeschreven, en dit was meer dan zes maanden voor het overlijden. Zij doet tevergeefs een beroep op de goedkeuring voor ongehuwde ex-partners.

lees meer
archief