Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

02 2023  •  Verlies op participatie in genomineerde film is aftrekbaar


Een man neemt in het jaar 2017 samen met twee anderen als stille maat deel in een stille maatschap. De beherende vennoot van deze stille maatschap is een dochtervennootschap van een holding. De dochtervennootschap brengt de kennis, deskundigheid en vlijt van haarzelf en haar bestuurders in de maatschap in. De stille maten brengen naast hun kennis, deskundigheid en vlijt ieder een bedrag van € 93.333 in. Bovendien brengen de stille maten de al verkochte uitzendrechten AVRO/TROS, het voorschot op opbrengsten die de distribiteur van de film moet betalen en de opbrengsten uit crowdfunding in de maatschap in. Deze rechten en opbrengsten bedragen bij elkaar € 183.838. De maatschap merkt dit bedrag aan als een bate. Het doel van de maatschap is om samen met een andere bv via een vof een onderneming te exploiteren. Het doel van deze onderneming is de financiering, productie en exploitatie van een speelfilm.
De man stelt dat hij op zijn participatie in de stille maatschap in 2017 een aftrekbaar verlies heeft geleden. De inspecteur betwist echter dat deze participatie een bron van inkomen is. Hij meent dat een objectieve voordeelsverwachting ontbreekt. In de beroepsprocedure verwerpt Rechtbank Noord-Holland dit standpunt van de Belastingdienst. Volgens de rechtbank heeft de man in het begin mogen verwachten dat de film een succes zou zijn. De film is gebaseerd op het boek van een bekende auteur, geregisseerd door een regisseur van naam en geselecteerd als openingsfilm van een festival. Dat wijst erop dat de film in de filmwereld goed is ontvangen. Daarnaast heeft de film negen prijsnominaties en goede recensies gekregen. Dat het verwachte voordeel (nog) niet is gerealiseerd, heeft te maken met onvoorziene omstandigheden. Daarbij valt te denken aan het sluiten van bioscopen tijdens de coronacrisis.
Vervolgens behandelt de rechtbank de vraag of men moet afwijken van het verlies zoals de man dat opgeeft. De rechtbank ziet daarvoor geen reden. De winstverdeling in de vof en de stille maatschap is overeengekomen tussen onafhankelijke derden. De stille maten zijn allen in gelijke mate gerechtigd tot de resultaten van de maatschap. De Belastingdienst maakt de onzakelijkheid van deze winstverdeling niet aannemelijk. Dat het resultaat 2017 volgens de jaarrekening voor de man een groter verlies oplevert dan de kasmiddelen die hij in de periode 2017 – 2020 heeft opgeofferd, doet daar niets aan af. Zijn resultaat uit de maatschap is immers het resultaat dat voortvloeit uit de opbrengsten en kostenverdeling volgens de maatschapsovereenkomst en de vof. Dit resultaat is onafhankelijk van het verloop van kasstromen tussen de man en de maatschap in de periode 2017 – 2020. De rechtbank oordeelt daarom dat de Belastingdienst de aangifte van de man moet volgen.

Bron: Rb. Noord-Holland 30-01-2023 (gepubl. 09-02-2023)

Lager fictief loon door beperkte inzetbaarheid niet onderbouwd

Het is aannemelijk dat de dga betrokken was bij een mishandeling, maar hij kan niet onderbouwen dat hij hierdoor minder kon werken.

lees meer
Jarenlange advisering van verbonden bv’s is een onderneming

Het maakt niet uit dat opdrachtgevers aan elkaar verbonden zijn en op hetzelfde adres gevestigd zijn, als er sprake is van verschillende activiteiten en ook de verrichte werkzaamheden verschillen.

lees meer
Geen partnertarief voor erfgename die vaak op ander adres woonde

Een erfgename stond slechts een keer op hetzelfde adres als haar partner ingeschreven, en dit was meer dan zes maanden voor het overlijden. Zij doet tevergeefs een beroep op de goedkeuring voor ongehuwde ex-partners.

lees meer
Verwijderbare zonnepanelen zijn onderdeel van het gebouw

Alle aspecten van de installatie zijn van belang voor de vraag of op zonnepanelen afzonderlijk kan worden afgeschreven. De zonnepanelen maken de panden beter geschikt voor bewoning en zijn dus ook geen ‘werktuig’.

lees meer
archief