Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

09 2022  •  Grondslagen WBSO wijzigen in 2023 niet


In het Belastingplanpakket 2023 zijn geen grondslagaanpassingen van de WBSO voorgesteld. Ten aanzien van het budget zijn er wel ontwikkelingen. Het totale beschikbare budget voor 2023 bedraagt € 1.370 mln. De verwachting is dat de WBSO voor 2023 bij gelijkblijvende parameters € 1.383 mln. bedraagt, een stijging ten opzichte van de raming voor 2022 van € 62 mln. Deze stijging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een verwachte stijging van de S&O-niet-loonkosten en uitgaven.

Parameters WBSO

2022

2023

Tarief eerste schijf

32%

32%

Tarief eerste schijf starters

40%

40%

Grens eerste schijf

€350.000 S&O-grondslag

€350.000 S&O-grondslag

Tarief tweede schijf

16%

16%

Voor 2024 en later is de verwachting dat de lonen en prijzen blijven stijgen en daardoor ook de S&O-loonkosten als de S&O-niet-loonkosten en uitgaven. Het vaste WBSO-budget voor de stimulering van innovatie vanuit de WBSO zal in reële termen daardoor steeds kleiner worden. Bij ongewijzigd beleid kan het tekort in 2024 en de jaren erna fors oplopen, wat zal nopen tot ofwel neerwaartse parameteraanpassingen of het anderszins minder aantrekkelijk maken van de regeling.
De programmatuurdefinitie (softwareontwikkeling) zal niet worden aangepast. Er zijn experts geraadpleegd, maar er is met veel bedrijven (groot en klein) en intermediairs gesproken over de huidige reikwijdte en kaders van programmatuurontwikkeling binnen de WBSO en mogelijke en wenselijke aanpassingen daaraan. Deze gesprekken maakten duidelijk dat er enorm wordt gehecht aan stabiel beleid, stabiele parameters en een toekomstbestendige WBSO. Het bleek niet mogelijk om tot een breed gedragen aanpassing te komen; alle voorgestelde en opgebrachte opties hadden volgens de meerderheid van de geraadpleegde partijen meer nadelen dan voordelen.
In 2021 hebben meer dan 20.000 bedrijven gebruik gemaakt van de WBSO. Het merendeel van de gebruikers (97%) was MKB-er. De WBSO heeft in 2021 een S&O-grondslag van in totaal € 7,8 mld. ondersteund. Van het voor 2021 beschikbare budget van € 1.438 mln. is €1.411 mln. benut. Het budget en de parameters waren eenmalig hoger om investeringen in Corona-tijd extra te ondersteunen.

Bron: Min. EZK 20-09-2022

Hoge Raad: KLM moest piloten wijzen op verdragswijziging

Een grote professionele werkgever met veel buitenlandse werknemers moet zijn werknemers inlichten over de gevolgen van relevante verdragswijzigingen.

lees meer
Vage raamovereenkomst maakt geen afnemer

Wil een partij kwalificeren als afnemer voor btw-doeleinden, dan moet zij een duidelijke overeenkomst van opdracht zijn aangegaan.

lees meer
Boete voor wijzigen tenaamstelling met adressticker

Trekt een ondernemer ten onrechte btw af doordat hij de tenaamstelling van een factuur heeft gewijzigd door er een adressticker op te plakken? Dan riskeert hij een hoge vergrijpboete!

lees meer
Maar 1x MRB naheffen voor schendingen handelaarsregeling

Constateert de Belastingdienst dat op één dag met betrekking tot verschillende auto’s niet is voldaan aan de voorwaarden van de handelaarskentekenregeling? Dan nog mag de fiscus maar één keer motorrijtuigenbelasting naheffen.

lees meer
archief