Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

04 2021  •  Concept-subsidieregeling STAP-budget

Minister Koolmees de concept-subsidieregeling STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. Het STAP-budget moet vanaf 2022 de fiscale aftrek van scholingsuitgaven vervangen.

Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt wordt met het STAP-budget in staat gesteld om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Het STAP-budget kan door het individu worden aangevraagd voor het financieren van een scholingsactiviteit die hij of zij wil volgen. Het budget bedraagt maximaal € 1.000 per jaar. Als de kosten van de scholingsactiviteit uitkomen boven het gestelde maximum, is sprake van een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt afhankelijk van de kosten van de scholingsactiviteit en niet meer van het inkomen van het individu zoals voor de huidige fiscale scholingsaftrek. De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden opgenomen in een scholingsregister. In eerste instantie zal het scholingsregister bestaan uit scholingsactiviteiten die opleiden tot een door OCW erkend diploma of certificaat, scholingsactiviteiten die opleiden tot een branche of sector erkend certificaat, een opleiding die is ingeschaald in het NLQF, opleidingen van opleiders met een NRTO-keurmerk of voor EVC-procedures bij een erkende EVC-aanbieder.
UWV zal de subsidieregeling uitvoeren en ontwikkelt daarvoor een STAP-portaal. Via dit portaal kan het STAP-budget eenvoudig en digitaal worden aangevraagd. Naast UWV is sinds mei 2020 ook DUO aangesloten, voor de ontwikkeling van het benodigde scholingsregister met een actueel overzicht van scholingsactiviteiten die in aanmerking komen voor het STAP-budget.
De belangrijkste wijzigingen sinds de eerdere berichtgeving over het STAP-budget hebben te maken met aanwijzen van DUO als uitvoerder en technisch beheerder van het scholingsregister. Daarnaast is de commissie M&O, die moet toezien op en adviseren over misbruik en oneigenlijk gebruik aan de zijde van de opleiders, verder uitgewerkt en in de regeling verwerkt.

Bron: Min. SZW 01-04-2021

Niet uit het buitenland opgekomen winstbestanddelen Gegevens over vermeende te hoge fees zijn altijd beschikbaar geweest in de gevoerde administratie van de vennootschap. Er is daarom geen sprake van in ... lees meer
Fiscale toets premiebetaling door rechter toegestaan De Hoge Raad is het met Hof Amsterdam eens dat een betaalde lijfrentepremie niet aftrekbaar is als de polishouder het betaalde bedrag leent van zijn eig... lees meer
Hoog btw-tarief op entree voor optreden dj’s De exploitant van een uitgaansgelegenheid heeft volgens Rechtbank Gelderland niet aannemelijk gemaakt dat op entreegelden voor optredens van dj’s het... lees meer
Fiscale eenheid btw kan ook beboet worden Een fiscale eenheid omzetbelasting is belastingplichtige in de zin van de Wet OB. Dat betekent volgens de Hoge Raad ook dat een fiscale eenheid een ver... lees meer
archief