Over De Korte & Geschiere

De Korte & Geschiere Belastingadviseurs is gevestigd in de historische binnenstad van Middelburg in de Nieuwstraat. Met zeven mensen voorzien wij onze klanten al decennia lang van advies in belastingzaken, bedrijfseconomische en overige adviezen. Daarnaast verrichten wij tal van aanverwante diensten zoals administratieve verwerking, loonadministratie en administratieve ondersteuning. Daarbij wordt, indien nodig, gebruik gemaakt van ons uitgebreide netwerk van specialisten.

Door de grootte van ons kantoor kunnen wij enerzijds een compleet dienstenpakket aanbieden; anderzijds biedt dit de nodige flexibiliteit. En belangrijk: vanwege de beperkte omvang kunnen wij een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding aanbieden, dus waar voor uw geld!


Deskundig, duidelijk, creatief. Dat zijn kernbegrippen die belangrijk zijn binnen De Korte & Geschiere.


Deskundigheid is vereist om de juiste adviezen te kunnen geven. Daarom is kennis en opleiding van onze mensen belangrijk. Wet- en regelgeving verandert in een steeds hoger tempo. Essentieel is om voortdurend op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen het vakgebied. Daarom wordt vakstudie bijgehouden en worden onze mensen bijgeschoold waar dat nodig is. Wij zijn lid van het Register Belastingadviseurs waarbij kwaliteitseisen gelden met betrekking tot opleiding en bijscholing. Hierdoor én door onze jarenlange ervaring is deskundigheid voor onze klanten gewaarborgd.


Duidelijkheid is nodig om te begrijpen wat cijfers, wetten en regelgeving concreet voor u betekenen. Daarom heeft u iemand nodig die deze zaken uitlegt en kan toelichten. Iemand die aangeeft wat wel en wat niet kan. En wel in eenvoudige taal die u begrijpt. Door goed naar u te luisteren en een gedegen vakkkennis kunnen wij complexe materie omzetten in heldere taal en duidelijke adviezen.


Creatief kan in bepaalde gevallen omgegaan worden met cijfers, wetten en regelgeving. Deze bieden niet altijd een zwart-witte werkelijkheid en kunnen soms van verschillende kanten bekeken worden. Wij kennen de grenzen van dit speelveld, geven tips, adviezen en kunnen de voor u voordeligste weg kiezen. Uiteraard binnen de grenzen die de wet aangeeft.