Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

02 2023  •  Stuk over transactie van ondernemer mag niet geheim blijven


Een btw-ondernemer heeft het btw-tarief van 0% toegepast op verkooptransacties van de helft van de eigendom van paarden die intracommunautair zijn geleverd. De fiscus meent dat de ondernemer niet voldoet aan de voorwaarden om dat tarief te mogen toepassen. Ook zijn bij verkooptransacties van een viertal geëxporteerde paarden geen exportbescheiden aangetroffen. Daarom legt de inspecteur de btw-ondernemer een naheffingsaanslag omzetbelasting op. Daarop gaat de ondernemer in bezwaar en beroep tegen deze naheffingsaanslag. In deze procedure vraagt Rechtbank Zeeland-West-Brabant de fiscus om een strafdossier in te brengen. De Belastingdienst wil dit dossier echter geheimhouden voor de btw-ondernemer. Volgens de inspecteur is het strafdossier volledig gericht op een derde persoon. Ook zou het strafdossier geen belastende noch ontlastende informatie bevatten voor de btw-ondernemer. Dat zijn naam in dit dossier voorkomt, doet daar niets aan af, aldus de fiscus.
Sommige stukken maken geen melding van de naam van de btw-ondernemer en evenmin van de paardenhandel, die verband houdt met de navorderingsaanslag. De rechtbank gaat akkoord met de geheimhouding van deze stukken. Zelfs de stukken die wel de naam van de ondernemer noemen, maar niet reppen over de eerdergenoemde transacties met de paarden, mogen geheim blijven. Maar een proces-verbaal waarin diverse transacties met paarden zijn uitgewerkt niet. Bij een aantal van deze transacties is namelijk de btw-ondernemer betrokken en/of gaat het over de paarden waarvoor de naheffingsaanslag is opgelegd. Ook stukken die de ondernemer bekend zijn omdat zij ze zelf heeft opgesteld en aan haar gerichte stukken mogen niet geheim blijven. De desbetreffende bestanddelen van het dossier kunnen wel ontlastende informatie voor de btw-ondernemer bevatten.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 23-01-2023 (gepubl. 15-02-2023)

Lager fictief loon door beperkte inzetbaarheid niet onderbouwd

Het is aannemelijk dat de dga betrokken was bij een mishandeling, maar hij kan niet onderbouwen dat hij hierdoor minder kon werken.

lees meer
Jarenlange advisering van verbonden bv’s is een onderneming

Het maakt niet uit dat opdrachtgevers aan elkaar verbonden zijn en op hetzelfde adres gevestigd zijn, als er sprake is van verschillende activiteiten en ook de verrichte werkzaamheden verschillen.

lees meer
Geen partnertarief voor erfgename die vaak op ander adres woonde

Een erfgename stond slechts een keer op hetzelfde adres als haar partner ingeschreven, en dit was meer dan zes maanden voor het overlijden. Zij doet tevergeefs een beroep op de goedkeuring voor ongehuwde ex-partners.

lees meer
Verwijderbare zonnepanelen zijn onderdeel van het gebouw

Alle aspecten van de installatie zijn van belang voor de vraag of op zonnepanelen afzonderlijk kan worden afgeschreven. De zonnepanelen maken de panden beter geschikt voor bewoning en zijn dus ook geen ‘werktuig’.

lees meer
archief