Bezig met laden.
Een moment aub.

Nieuws
Financiëel Nieuws

04 2021  •  Inschrijving Handelsregister verplicht

Vereiste voor een beroep op de Tozo-regeling is dat een zelfstandige staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ontbreekt die inschrijving dan vist de zelfstandige achter het net.

Een zelfstandige werkt als FIFA match-agent. In verband met corona vraagt de match-agent de gemeente Amsterdam om een uitkering op basis van de Tozo. De gemeente keert hem in april en mei 2020 een voorschot uit. Uiteindelijk keurt de gemeente de aanvraag voor een Tozo-uitkering af en vordert uitgekeerde de voorschotten terug. Volgens de gemeente behoort de match-agent niet tot de doelgroep van de Tozo-regeling omdat hij op 17 maart 2020 niet als zelfstandige stond ingeschreven in het Handelsregister. De match-agent komt daarom niet in aanmerking voor een uitkering en moet de voorschotten terugbetalen.
De zaak belandt bij Rechtbank Amsterdam. Daar betoogt de zelfstandige dat hij zich niet hoeft in te schrijven in het Handelsregister omdat hij een officiële match-agent is en hij sinds januari 2019 een licentie van de FIFA bezit. Zonder die licentie mag hij zijn werkzaamheden niet verrichten. Doordat hij vanwege de coronacrisis geen spel- en sportevenementen mag organiseren, heeft hij geen werk en geen inkomsten meer.
Volgens de rechter is in de Tozo voor een recht op een uitkering als voorwaarde gesteld dat de zelfstandige op 17 maart 2020 is ingeschreven in het Handelsregister. Deze eis is opgenomen ter eenvoudige verificatie van het criterium om alleen zelfstandigen die al op de dag van de aankondiging van de maatregel als zodanig werkzaam waren in aanmerking te laten komen voor een Tozo-uitkering. Om als zelfstandige te worden aangemerkt moet onder meer worden voldaan aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het bedrijf of zelfstandig beroep, zoals bijvoorbeeld ingeschreven staan in het Handelsregister. Omdat de match-agent niet aan deze voorwaarde voldoet en er geen hardheidsclausule is waardoor van deze harde eis kan worden afgeweken, kan de match-agent geen beroep op de Tozo-regeling doen.

Bron: Rb. Amsterdam 26-02-2021 (gepubl. 05-03-2021)

Niet uit het buitenland opgekomen winstbestanddelen Gegevens over vermeende te hoge fees zijn altijd beschikbaar geweest in de gevoerde administratie van de vennootschap. Er is daarom geen sprake van in ... lees meer
Fiscale toets premiebetaling door rechter toegestaan De Hoge Raad is het met Hof Amsterdam eens dat een betaalde lijfrentepremie niet aftrekbaar is als de polishouder het betaalde bedrag leent van zijn eig... lees meer
Hoog btw-tarief op entree voor optreden dj’s De exploitant van een uitgaansgelegenheid heeft volgens Rechtbank Gelderland niet aannemelijk gemaakt dat op entreegelden voor optredens van dj’s het... lees meer
Fiscale eenheid btw kan ook beboet worden Een fiscale eenheid omzetbelasting is belastingplichtige in de zin van de Wet OB. Dat betekent volgens de Hoge Raad ook dat een fiscale eenheid een ver... lees meer
archief